Daniel Bensimhon

Representative, Instructor

Languages: Hebrew, French, English

Voir la Bio en Français    View English Bio

כאדם היוצא מענף התעשייה, הטכנולוגיה ויזמות, הפעילות שלי התמקדה עד כה בעיקר בפרודוקטיביות ושיפור התפוקה, תמיד עיניין אותי מה אוכל לעשות כדי להתעלות על עצמי, להגיע לקצה גבול היכולת, לשפר ולהשתפר. בזכות רעייתי, פסיכותרפיסטית ידועה, גיליתי עולם נפלא של מדעי הנפש, של היבטים התנהגותיים, נפשים ופתולוגים. אך מעל לכל, את הכלים והתרפיות הנובעים מתוך מטרה אנושית עמוקה של הקשבה, כבוד ועזרה לזולת להתגבר על קשיים ולשפר את חייו. מה שהוביל אותי לדיסציפלינות של צמיחה אישית ואימון אישי (קאוצינג(.

החשיפה שלי לנרופידבק הדינמי™ ומערכת הגאונית נרופטימל® הינה עבורי התגלות של ממש, מהפכה אמיתית. מה יותר אלמנטרי מאשר לגרות, באופן טבעי לחלוטין וללא מאמץ, את מערכת העצבים המרכזית שלנו, מושב שליטה אמיתי של הווייתנו. מידי יום אני עד לשינויים, הישגים ושיפורים מדהימים בקרב אנשים רבים שהגיעו להתאמן במכון מסיבות מגוונים מאוד.

ולכן בתור נציג, נפלה בחלקי זכות גדולה להכשיר מאמנים חדשים רבים למערכת נרופטימל ® הנפלאה אשר נותנת גם לי את ההזדמנות להיות שחקן פעיל על מנת לעזור להפחית את הסבל ולשפר את איכות החיים לכמה שיותר אנשים.

אני עומד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לפעולה של נרופטימל®, חוויות הלקוח, כמו גם בתמיכה בהכשרה ורכישת המערכת.

שפה: עברית, צרפתית, אנגלית

טל: 052-5532432
[email protected]
www.neurosense.co.il

 


Issu du domaine de l’industrie, de la haute technologie et du business mes activités étaient jusque-là orientées principalement vers la productivité et le rendement. J’ai découvert grâce à mon épouse, psychothérapeute de renom, le monde merveilleux des sciences de l’âme, de ces aspects comportementales, psychiques et pathologiques. Mais surtout, des thérapies qui en découlent dans un but profondément humain d’écoute, de respect et d’aide à autrui afin de pallier aux difficultés et améliorer sa vie. D’où mon initiation aux disciplines de l’épanouissement personnel et du coaching.

Dans ce contexte, la découverte du neurofeedback dynamique™ et son ingénieux système Neuroptimal® a été une véritable révélation pour ne pas dire une révolution. Quoi de plus élémentaire que de solliciter, naturellement et sans effort, notre système centrale nerveux, véritable siège de contrôle de notre être. J’ai ainsi été témoin de changements et d’améliorations stupéfiants parmi les très nombreuses personnes venues s’entrainer à l’institut et ce pour des motifs très divers.

C’est pourquoi, représenter et former de nouveaux praticiens au système Neuroptimal® m’offre chaque jour, l’opportunité d’être un acteur à part entière en contribuant à réduire la souffrance et améliorer la qualité de vie du plus grand nombre.

Je me tiens à votre disposition pour toute question concernant le fonctionnement de NeurOptimal®, les expériences clients, ainsi que l’accompagnement pour les formations et l’achat d’un système.

Langue : hébreu, français, anglais.

Tel : 052-5532 432
[email protected]


Coming from the field of industry, high technology and business, my activities were previously focused mainly on productivity and performance. I discovered thanks to my wife, renowned psychotherapist, the wonderful world of the sciences of the soul, these behavioral, psychic and pathological aspects. But above all, the therapies that result from it for a deeply human purpose of listening, respect and help others to overcome difficulties and improve their lives. Hence my initiation to the disciplines of personal growth and coaching.

In this context, the discovery of Dynamic Neurofeedback® and its ingenious Neuroptimal® system was a revelation not to say a revolution. What is more elementary than to solicit, naturally and without effort, our central nervous system, a real seat of control of our being. I witnessed amazing changes and improvements among the many people who came to practice at the institute for a variety of reasons.

That is why, representing and training new practitioners to the Neuroptimal® system offers me every day, the opportunity to be a player in its own right by helping to reduce suffering and improve the quality of life for the greatest number.

I remain at your disposal for any questions regarding the operation of NeurOptimal®, customer experiences, as well as support for training and the purchase of a system.

Daniel Bensimhon
Tel : 052-5532 432
[email protected]

Daniel Bensimhon

052-5532 432

[email protected] mailto:[email protected]

No matching events found.

אין על המאמן דניאל

July 12, 2022

למדתי אצלו בקורס גם ההסבר מאד ברור ומוצלח וגם היחס האישי לכל אורך הדרך על כל שאלה/בקשה שמח לעזור ולייעץ ולהדריך

פשוט אדם מדהים

ממליץ עליו בחום

יצחק ב.

תודה על העזרה הרבה מדניאל בן שמחון

June 17, 2022

דניאל עזר לי רבות וכיוון אותי במקצועיות ובסבלנות רבה לקנות את המכשיר ליווה אותי ועזר לי המון בטכני וענה לכל שאלה שלי

תודה רבה דניאל

מיכאלה סלומון

Your Cart
Empty CartYour cart is emptyReturn to Store